تور دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 02:59 ب.ظ نظرات ()

آشنایی با کشور روسیه


تور روسیهوسعت روسیه

242/098/17 هفده میلیون و نود و هشت هزار و دویست و جهل و دو کیلیومتر مربع، 742/377/16 خشکی و 500/720 کیلومترآب است.

جمعیت

برابر برآورد و بر اساس نرخ مرگ و میر در ژولای 2013 جمعیت به رقم 482/500/142 میلیون نفربالغ شده است.

ترکیب جمعیتی روسیه

برابر آمار 2012

16 درصد زیر 14 سال ( 877/740/11 میلیون پسر و 318/119/11 میلیون دختر ).

5/11 درصد بین 15 تا 24 سال (4/8 میلیون پسر و 04/8 میلیون دختر).

9/45 درصد بین 25-54 سال (94/31 میلیون مرد و 47/33 میلیون زن).

بین 55 تا 64 سال (17/8 میلیون مرد و 09/11 مرد)

1/13 درصد بالای 65 سال ( پنج میلیون و 687 هزار مرد و 12 میلیون و 955 هزار زن ).

متوسط سن

8/38 سال (در مردان 8/35 سال و در زنان 8/41 ).

نرخ مرگ و میر

11/12 تولد در هزار و 97/13 مرگ در هزار.

رشد جمعیت

منهای 02/0 درصد ( رتبه در جهان: 198 - بر اساس آمار 2013 ).

گروه های نژادی

8/79 درصد روس، 8/3 درصد تاتار، 2 درصد اوکراینی، 2/1 درصد باشقیر، 1/1 درصدچوواش و دیگر گروهها نظیر آذریها، تاجیکها، افغانی